YOUR CUSTOM TEXT HERE
SKY THEME

УСЛУГИ:

Во ВИЗИА се грижиме секој пациент да ја добие потребната услуга во најкратко време

ОПЕРАЦИИ:

На секој начин се стремиме да операциите бидат што помалку непријатно чувство

ОПРЕМА:

Поседуваме комплетна компјутеризирана опрема од последна генерација

ПОВЕЌЕ../Pregledi.html
СО НАША ПОМОШ
          ПОБЛИСКУ ДО
         ЈАСЕН ВИД...
ПОВЕЌЕ../Operacii.html
ПОВЕЌЕ../Oprema.html

ВИЗИА се докажа низ последната деценија со многубројни задоволни пациенти како од прегледите така и од оперативните ЗАФАТИ.

 
 
 
Blog Summary Widget

За да се покачи нивото на здравствената информираност посебно од областа на офталмологијата, во серија на артикли ќе гледаме да одговориме на многу прашања кои што недоволно се знаат и не се доволно обработени во медиумите а ги сметаме за основни во грижата на сопственото здравје а воедно и за општата култура на секој поединец.

АРТИКЛИ